• anh_2
 • 20171218_150851
 • 733
 • SAM_1393
 • 40943270_269954086957191_6068731855161524224_n
 • 41195620_322128815019064_7654545900965986304_n
 • 20190917_190026_6459ce57db
 • 41056483_245436702826938_1051035293978722304_n
 • 20190905_072401_73c58523cb
 • 20190905_131951_aaf7d91bb6
 • 20190927_065404_2a7af42769
 • 20190927_065033_8b962af40c
 • IMG_20190919_143526_743f435be9
 • IMG_20190919_143512_059a44c311
 • 19_62e2d1f0e3
 • 01_01cae96a3b
 • 326_83f49a6665
 • 1_003a0c4ca4
 • 6_d2ae716790
 • 8_b873bc9f0f
 • 11_6cd2e6512b
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 83/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí ...
Nội dung chi tập huấn, bồi dưỡng được quy định trong Thông tư gồm: Chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thống quản lý học tập trực tuyến; Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng; Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị có liên quan; chi đi công tác để kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, đánh giá kết quả tập huấn, bồi ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2